σεπτάριο

το, Ν
(πετρογρ.) μεγάλο σφαιροειδές σύγκριμμα με διάμετρο 80-90 εκατοστόμετρα, το οποίο αποτελείται, συνήθως, από αργιλούχα ανθρακικά ορυκτά και χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα εσωτερικών ρωγμών που τό αποκόπτουν ακανόνιστα σε πολυγωνικά τεμάχη συγκολλημένα μεταξύ τους με κρυσταλλικά υλικά.
[ΕΤΥΜΟΛ. < αγγλ. septarium < sept- (< λατ. septem «επτά») + -arium (< λατ. κατάλ. -arium)].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.